Mám suplementovat vitamín D?

Výzkumy posledních let i doba covidová ukazují, že je vitamín D důležitý nejen pro zdravé kosti, což je roky známý fakt. Vitamín D hraje klíčovou roli téměř ve všech oblastech lidského zdraví, a je pro nás proto nepostradatelný.

  1. Zdraví kostí: Vitamín D řídí distribuci vápníku v těle. Proto je nesmírně důležitá jako prevence osteoporózy.
  2. Dělení a patologické dělení buněk: Nekontrolované dělení může znamenat vznik onkologických onemocnění. Déčko stimuluje správnou diferenciaci buněk (biologický proces, při němž se vyvíjí buňky různých typů a vlastnostní) a potlačuje tu nadměrnou, patologickou. Vitamín D také ovlivňuje hojení ran, regeneraci organismu  a zánik nepotřebných nebo opotřebovaných buněk.
  3. Imunita: Vitamín D je důležitý imunomodulátor. Velice důležitý! Pro organismus je tak důležitý, že receptor vitaminu D najdeme skoro ve všech buňkách imunitního systému. Jeho nízké hladiny oslabují přirozenou imunitu organismu a deficit bývá jedním z typických faktorů přítomných u vzplanutí autoimunitních nemocí.
  4. Diabetes a kardiovaskulární zdraví: Vitamín D má vliv na vylučování inzulinu a ovlivňuje tak diabetes 2. typu. Vitamín D má vliv také na krevní tlak a celkově na naše kardiovaskulární zdraví přes aktivaci angiotensinu ,která se odvíjí od správné funkce a aktivace VDR receptoru – tedy receptoru vitamínu D. VDR receptor najdeme téměř na každé buňce lidského těla. 
  5. Genová exprese (zapínání a vypínání genů): Vitamín D se podílí na expresi více než 500 genů! A my naturopaté víme, že právě epigenetika, která se zabývá genovou expresí je budoucností prevence a našeho zdraví.
  6. Práce svalů: Vitamín D ovlivňuje také funkci svalové tkáně, protože působí na receptory svalových buněk. Pokles svalové síly je typický u seniorů, kteří mají zároveň velmi často nízké hladiny vitamínu D.

K čemu slouží viatmin D

Nedostatek vitamínu D má velký vliv na další hormony!

1. Parathormon - Jak jsme si řekli, řídí vitamín D hladinu vápníku v těle. Máme v krvi málo vápníku? Aktivuje se parathormon, aby hladinu vápníku v krvi srovnal. To ovlivní zdraví našich kostí, protože parathormon odbourává vápník z nich, aby ho mělo tělo dostatek na životně důležité biochemické reakce a fyziologické funkce.

Podle Chrise Masterjohna PhD, amerického experta v oboru nutriční biochemie, je hladina parathormonu důležitým ukazatelem dostatku vitamínu D a potřeby jeho suplementace.

Pokud je hladina parathormonu vyšší něž 3,16 pmol/l a současně hladina vitamínu D hraniční, signalizuje to velmi pravděpodobný nedostatek vitamín D a potřebu jeho suplementace. Pokud je ale hladina parathormonu nižší než 3,16 pmol/l a současně hladina vitamínu D hraniční, pak není pravděpodobně navyšovat doporučenou denní dávku vitamínu D.

Parathormon by měl být testován zejména u žen po předčasné menopauze, menopauze, hysterektomii, u všech s anamnézou osteoporózy v rodině, nebo u těch, komu vyšlo zvýšené riziko osteoporózy, zhoršené vstřebávání vápníku v testech DNA HEALTH.

2. Inzulín - Vitamín D ovlivňuje produkci Inzulinu a jeho sekreci z beta buněk ve slinivce. Jeho nedostatek tedy zhorší metabolismus glukózy.

3. Testosteron - Nedostatek vitamínu D vede, spolu s nedostatkem zinku a vitamínu A, k nízkým hladinám testosteronu, i když přesný mechanismus ještě není objasněn.

4. Estrogen - Dostatek vitamínu D zlepšuje metabolismus estrogenu, tolik důležitý pro zdraví žen a důležitý pro plodnost, PMS, endometriózu, onkologii, myomy, cysty, PCOS, menopauzu.... Nízká hladina vitamínu D může snižovat hladiny estrogenu.

5. Kortizol - Nedostatek vitamínu D může negativně ovlivňovat vaše reakce na stres. Nízký vitamín D může mít vliv na vysoký kortizol.

Jak vitamín D získáme?

V potravinách se vitamín D vyskytuje spíše vzácně. Obsahují ho některé tučné ryby, jako jsou makrela, losos nebo sardinky a také rybí játra. Jedním z nejhodnotnějších zdrojů jsou pak kvalitní tresčí játra. 

Odkázáni jsme tedy především na vitamín D, který si sami vyrobíme v pokožce po vystavení těla slunečnímu UVB záření.  Za přibližně hodinu opalování (bez opalovacího krému) vytvoříme v kůži asi 20 000 IU. Mimochodem, nejvíce receptorů pro vznik vitaminu D je na předloktí a ramenou a ve vysokých nadmořských výškách je syntéza vitamínu D intenzivnější než u moře. Vitamín D se po vzniku v pokožce pomalu vstřebává mnoho hodin. Po opalování bychom se neměli až 16 hodin mýt, abychom vstřebávání vitamínu D podpořili. Můžeme se maximálně rychle osprchovat čistou vodou.

Vitamín D vzniká v kůži jako neaktivní kalcidiol. A pozor! K jeho vzniku je nezbytný cholesterol. Aby plnil vitamín D v našem těle svou funkci, musí být  přeměněn na aktivní formu. Z pokožky musí být vitamín D vstřebán do krve. Následně putuje do jater, kde je přeměněn na cirkulující formu (tu, která se měří při testech z krve), která je pak v ledvinách přetvořena na tu nejúčinnější aktivní variantu kalcitriol, tolik ovlivňující naše zdraví.  Po té je vitamín D transportován po těle, kde se navazuje na takzvané VDR receptory. VDR receptory máme téměř všude, což je důkazem, že je vitamín D pro lidský organismus nesmírně důležitý. VDR receptory jsou mimo jiné také v buňkách imunitního systému jak jsou makrofágy nebo T a B lymfocyty. 

Má to bohužel mnohá ALE!

Množství VDR receptorů, stejně jako schopnost potřebné konverze na aktivní formu vitamínu D je dána také geneticky. Z genetických testů DNA HEALTH vidíme u některých klientů sníženou schopnost tvorby vitamínu D. Vidíme například, zda u Vás bude fungovat enzym, zodpovědný za přeměnu kalcidiolu na aktivní kalcitriol. Vidíme, jak efektivně bude vitamín D transportován v organismu. A vidíme také geny, které kódují vznik VDR receptorů, na které se vitamín D musí navázat. Jedná se celkem o šest genů, které ovlivní, jak bude Váš organismus zacházet s vitamínem D. Není výjimkou klient, který má snipy (zjednodušeně varianty genů) na všech šesti genech. U takových klientů se pak měření hladiny a suplementace vitamínu D stává prioritou.  Důležité je to zejména u klientů s autoimunitními nemocemi.

Biochemická konverze vitamínu D do jeho aktivní formy vyžaduje mimo jiné také dostatek vitamínu A a magnesia

V naší zeměpisné šířce není možné získat vitamín D ze slunečního záření přibližně od 21. října až do poloviny května. Souvisí to se vzdáleností Země od Slunce, úhlem dopadu paprsků a vyfiltrováním UVB v ozonové vrstvě. V zimě jsme tedy odkázáni na zásoby uložené v játrech, pokud jsme si je přes léto dostatečně vytvořili, což rozhodně doporučujeme každý podzim otestovat. Velmi nízké hladiny zásobního vitamínu D i po létě nebývají v naší praxi výjimkou. Vytvořit si zásobu, ze které budeme čerpat až do pozdního jara, než sluneční paprsky získají na síle, tedy není jednoduché. Zásoby často vystačí sotva do konce roku nebo do prvních novoročních měsíců. 

Schopnost tvořit vitamín D se snižuje s věkem. U seniorů tak může docházet k jeho nedostatku, i když se přes léto dostatečně opalují. Vliv má také menopauza. Tmavý fototyp pokožky, přílišné opálení, aplikace opalovacích krémů při každém vystavení slunci jsou dalšími faktory snižující tvorbu aktivního vitamínu D.

Co s tím?

Test don´t guess. Rozhodně si nechejte hladinu vitamínu D otestovat! Zejména lidé s oslabenou imunitou a autoimunitními nemocemi, by hladinu vitamínu D měli hladinu vitamínu D hlídat a udržovat ve vyšší hranici okolo 100. Zejména pokud je Vaše autoimunita aktivní, nespokojte se s konstatováním, že je Vaše hladina v laboratorním rozmezí.

V současné době vzniká diskuze o tom, zda je test hladiny vitamínu D relevantní. Z krve bývá totiž nejčastěji měřen jako celkový vitamín D. Z celkového vitamínu D ale musí naše tělo vytvořit aktivní vitamín D 3, jak bylo zmíněno výše. Například laboratoře Spadia ale nabízí kromě celkového vitamínu D také testy vitamínu D3 a tedy si klidně nechejte změřit také tuto hodnotu.

My naturopaté a terapeuti pracujeme v praxi často s hodnotou celkového vitamínu D. A vídáme mezi klienty opravdu velké rozdíly. Pro nás tedy je vypovídající také hodnota celkového vitamínu D, protože:

- pokud má klient například v říjnu, tedy po sezóně, hodnotu celkového vitamínu D 20, rozhodně je hladina nedostatečná na zimní období a je za nás na místě bezpečná a efektivní suplementace

- pokud trpí náš klient autoimunitní nemocí, budeme sledovat jeho hladinu vitamínu D ještě bedlivěji

- vidíme v klinické praxi efekt zlepšení fyzického i psychického stavu klientů po zvýšení hladiny vitamínu D

Fakt, který je dnes také velmi diskutován, a to že je evolučně přirozené mít v zimě nižší zásobu vitamínu D, bereme v potaz. Nicméně skutečnost, že v posledních desetiletích se významně snížilo množství času, který my lidé trávíme venku na přirozeném světle a slunci, podle nás tyto přirozené tendence organismu nepřirozeně ovlivňuje. Před sluncem se dnes navíc systematicky chráníme.

Bylo by jednoduché dnes podlehnout dojmu, že suplementace vitaminu D, klidně ve vysokých dávkách je vhodná pro každého.

Není tomu tak! A my rozhodně nedoporučujeme suplementovat dlouhodobě vysoké dávky jako je 5000 IU a více.

Proč?

Vitamín D vždy suplementujte pouze v kombinaci s vitamínem K2. Netýká se to malých dětí. Vitamín D je, jak jsme psali výše, mimo jiné důležitý v procesu distribuce vápníku v těle. Zejména u seniorů se může stát, že mají méně funkční ledviny, nemají dostatek pohybu, který je předpokladem, aby se vápník zabudovával do kostí. Často navíc již trpí aterosklerózou a mají podstatné deficity minerálů a vitamínů. Suplementace vitamínu D3 ve vysoké dávce pak právě u nich může způsobit ukládání vápníku do měkkých tkání a cév a stát se tak významným rizikem kardiovaskulárních nemocí. Vitamín K2 je pro vitamín D skvělým parťákem! Aktivuje totiž v našem těle proteiny, které pomáhají vázat vápník do kostí a zároveň také brání usazování vápníku v cévách a měkkých tkáních.

Vždy si proto nechejte hladinu vitamínu D změřit. Pro suplementaci vyberte kvalitní produkt obsahující také dostatečnou dávku vitamínu K2. Nepřehánějte to s dávkami a hlavně… vystavujte se pravidelně Slunci.

Pokud ale neznáte aktuální hodnoty vitamínu D v krvi, suplementujte maximálně 1000 IU denně a pouze od října do dubna, nebo se poraďte se zkušeným naturopatem nebo terapeutem klinické nutriční medicíny. Vitamín D3 + K2 je vždy vhodné suplementovat spolu s magnesiem a krátkodobě pak, nejlépe dle doporučení terapeuta, také s vitamínem A.

Pokud potřebujete poradit, napište nám nebo se k nám objednejte na konzultaci.

Daria Panáčová a Lukáš Bulín 

Dizajn bez názvu (33)Dizajn bez názvu (27)

Disclaimer: Poskytnuté informace nemají sloužit jako náhrada odborného posouzení Vaším lékařem. Než začnete užívat jakýkoli doplněk stravy nebo provádět jakékoli změny ve stravování či cvičení, vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

3 položek celkem

Cena

5991199
15991199
Multivitamin 120cps Web Mockup v2 Alpha 1500x (1)gbf
1 199 Kč

Vyvážená kombinace základních a nejvíce deficitních 14 vitamínů a 6 minerálů Neobsahuje rizikové složky Obal kapsle je vyrobený z neškodné nerozpustné vlákniny Plnivo kapsle...

Kód: 78
Naturtreu Vitamin A Tropfen Produktbildj
599 Kč

Tekutý vitamín A v MCT oleji Vynikající biodostupnost Flexibilní dávkování, snadné podávání v tekutinách nebo aplikace pod jazyk Vhodný také na obličej jako...

Kód: 138
x
759 Kč

Veganský vitamín D z lišejníku Vitamín K2 MK7 jako menachinon ve skvěle vstřebatelné 100% all-trans verzi 1 kapka = 1000 IU (25 μg) vitamínu D3 & 12μg vitamínu K2 MK7...

Kód: 170