Testy DNA alias nutrigenomika - úžasná možnost prevence a péče o zdraví

Že je naše zdraví do určité míry dáno našimi geny, je všeobecně známo. Dlouhá léta panoval názor, že geny určují naše zdraví a nemoci bezpodmínečně, že nám dávají jistotu daných onemocnění. To mnohým z nás i vyhovovalo. Je totiž mnohdy snazší svést své problémy na genetiku než přijmout zodpovědnost za způsob života a stravování. Pak se ale objevila epigenetika a na ni navazující nutrigenomika. 

Nutrigenomika

Epigenetika přišla s objevem, že sice genová informace uvnitř našich buněk je daná a neměnná, ale že existuje takzvaná genová exprese. Genová exprese by se také dala nazvat “zapínáním a vypínáním” genů. Jde tedy o to, zda je daný gen aktivní nebo nikoliv. Tento mechanismus si organismus dokáže sám regulovat, přičemž nejdůležitějším mechanismem je takzvaná methylace, ke které se ještě dostaneme. 

Hezkým příkladem genové exprese jsou housenka a motýl. Mají úplně stejné geny, jen v různých fázích jejich života jsou aktivní jiné genové úseky. 

Dnes také víme, že na expresi genů působí velmi intenzivně náš životní styl. Tím, jak na zapínání a vypínání genů působí naše strava, dostatek nebo naopak nedostatek jednotlivých minerálů, vitamínů a dalších mikronutientů se zabývá nutrigenomika. Z pohledu nás naturopatů a terapeutů klinické nutriční medicíny jde o velmi revoluční obor, který nám a našim klientům přináší nový pohled na zdraví a na úžasné možnosti prevence. 

Buďme tedy konkrétní. Můžeme mít po rodičích genetické dispozice například k diabetu. Tyto naše geny však mohou být po celý náš život „vypnuté“ a diabetes se neprojeví. Nebo naopak, se u nás diabetes projeví již v rané dospělosti. Co "zapnutí a vypnutí" těchto genů ovlivní? Náš způsob života a strava. Už dobře víme, že to, že se po několik generací v rodině objevují stejná onemocnění, je z tohoto pohledu způsobeno nejen zděděnými geny, ale také převzatými vzorci chování a stravování, které těmto genům umožní se "zapnout" a tedy projevit. 

Abychom toto téma exprese genů lépe pochopili, pojďme si udělat malý vhled do genetiky. Naše genetická informace je dána takzvanou DNA. Tu tvoří čtyři nukleotidové báze - adenin, thymin, cytosin a  guanin, které se v  DNA různě kombinují.  Vždy tři po sobě jdoucí nukleotidy kódují, jaká vznikne nakonec během proteosyntézy aminokyselina neboli základní stavební jednotka bílkovin – tkání, enzymů, protilátek, hormonů atd.

Určité úseky DNA, které společně kódují nějakou funkci organismu (například tvorbu enzymu), nazýváme geny. Dojde-li, a naprosto běžně dochází, ke změně v pořadí nukleotidů a následně změně pořadí aminokyselin při proteosyntéze, je na daném genu vytvořen takzvaný snip. To v praxi znamená, že pokud tento gen se snipem kóduje například některý z enzymů, bude tento enzym fungovat pouze ze 70%, případně se nevytvoří vůbec.

A  zde se dostáváme k jádru věci. Náš genom je tvořen dvěma kopiemi genů od našich rodičů. Pokud se snip vytvoří na jedné polovině našeho genu, tedy ho získáme od jednoho z rodičů, hovoříme o nosičích tohoto genu jako o heterozygotech. Pokud mají snip geny od obou rodičů, bude vliv pochopitelně silnější a hovoříme o homozygotech. Tyto snipy neboli genové variace pak určují, do jaké míry daný gen pracuje správně či nikoliv a způsobují naše predispozice ke vzniku nemoci. 

Tady přichází chvíle pro nás naturopaty a terapeuty klinické nutriční medicíny. 

Nutrigenomika nás totiž učí, jak udržet tyto “chybné” nebo spíše změněné geny "vypnuté" nebo jak u našich klientů kompenzovat jejich nedostatečnou funkci. K tomu je pochopitelně nutné o těchto snipech neboli variacích genů vědět.

Celý lidský genom byl poprvé „přečten“ v  roce 2003, trvalo to osm let a stálo to tři miliardy dolarů. Věda a technologie za tu dobu pokročily tak neuvěřitelným způsobem, že nechat si přečíst vybrané geny vlastní DNA dnes trvá pár dní a stojí i s odbornou interpretací jen několik tisíc korun. 

Náš tým terapeutů v NATUROTECE  nutrigenomické testy využívá už od roku 2019. Spolupracujeme s dánským biochemickým hubem Nordic Laboratories, který je světovým lídrem v nabídce testů funkční medicíny a jejichž know how v oblasti genetického testování využívá většina laboratoří na světě, včetně gurua funkční medicíny doktora Marka Hymana. Všichni jsme prošli a opakovaně procházíme odborným školením pro interpretaci testů a následné strategie a intervence.

Co to znamená pro Vás?

Je možné nechat si testovat několik genetických panelů. Nejrozsáhlejší a nedůležitější je základní panel DNA HEALTH, který testuje 53 genových variací v osmi základních oblastech zdraví a dává ucelený pohled na klíčové faktory vzniku nejběžnějších civilizačních onemocnění. Například v americkém Institutu funkční medicíny je právě DNA HEALTH používán jako základní test pro práci s každým pacientem. 

DNA HEALTH

Analyzuje 5 genů s vlivem na metabolismus tuků a cholesterolu, odhalí vliv nasycených, rostlinných a trans tuků na Váš organismus, ukáže riziko kardiovaskulárních chorob, a  dokonce také efektivitu různých druhů terapií. 

Dalších 5 genů odhaluje schopnosti methylace. Právě to je proces, který mimo jiné reguluje genovou expresi, tedy aby byly ve správnou chvíli aktivní ty správné geny a neaktivní neboli “vypnuté” nežádoucí geny. Methylace ovlivňuje proces replikace a opravy DNA. Má ale také vliv na tvorbu a odbourávání některých neurotransmiterů (adrenalin, noradrenalin, dopamin) a některých hormonů (hlavně estrogenu), histaminu, dozrávání imunitních buněk, vývoj neurální trubice u plodu nebo dnes populární homocystein. Variabilitou některého z  genů ovlivňujících methylaci trpí poměrně velké procento populace. Vzhledem k významu tohoto procesu mají poruchy methylace velmi pestré projevy, jako například vznik cyst a myomů či některých nádorů, problémy s otěhotněním, snižování kognitivních funkcí po 30. roku, úzkosti, deprese či neurologické problémy, zvýšený homocystein a kardiovaskulární onemocnění, ale také vnímání stresu a bolesti – záleží, který z methylačních genů je postižen. 

Dalších 5 genů odhaluje schopnost detoxikace neboli jaterní biotransformace. Testuje se tak schopnost jater vypořádat se s různými toxickými látkami, ale také endogenními toxiny a metabolity, jako jsou hormony. Výsledek nám ukazuje cestu, jak tyto eliminační schopnosti jater podpořit. 

Další geny poukazují na dispozice organismu k chronickému zánětu, což je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů vniku mnoha civilizačních problémů a nemocí. Na zánět navazuje série 4 genů ovlivňujících oxidativní stres, jako faktor poškozující naši DNA, naše buňky a způsobující zrychlené stárnutí. Další geny tohoto panelu jsou zaměřeny na zdraví kostí. Testují schopnost metabolizovat a využívat vitamin D (gen receptoru vitaminu D ovlivňuje hustotu kostí až ze 70 %) a schopnosti reabsorbovat fosfor a vápník. Jeden z genotypů například varuje před zvýšeným příjmem kofeinu u žen z hlediska vzniku osteoporózy. Další geny z panelu DNA HEALTH kódují citlivost buněk na inzulin, a tím odhalují riziko vniku inzulinové rezistence a  diabetu 2. typu, sklony k obezitě nebo k přejídání. 

Poslední část testu je zaměřena na citlivost na potraviny, odhaluje laktózovou intoleranci, dispozice k celiakii, schopnost vstřebávat železo (a na nebezpečí železo doplňovat třeba v  multivitaminech!), schopnost odbourávat alkohol a kofein nebo vliv soli či některých tuků na naše zdraví. Test také poukazuje na zvýšenou potřebu některých vitamínů. 

Jak vidíte, je DNA HEALTH unikátní test zaměřený na klíčové oblasti zdraví. Lze podle něj personalizovat doporučení stravovací, suplementační, ale nastavit také pravidelné kontroly některých krevních testů, aby bylo jasné, zda se genetické dispozice projevují či nikoli.

Nordic Laboratories ale nabízí také další zajímavé nutrigenomické testy jako je DNA DIET, který zkoumá 20 genů v 10 oblastech, týkajících se metabolismu tuků a cukrů, sytosti, obezity, pohybu a cvičení, závislosti atd. Je vhodný při neúspěšných pokusech o úpravu váhy. DNA SPORT pak analýzou 23 genů odhaluje schopnosti rizika zranění u  sportu a  schopnosti regenerace (zkoumá geny zodpovědné za kolagen a  jeden z  růstových faktorů a  některé „zánětlivé geny“), výkon a vytrvalost, energii během fyzické aktivity a mnohé další faktory, které mohou pomoci zlepšit sportovní výkon či obejít staré známé rčení „sportem k invaliditě“. 

K dispozici jsou ale také další testy jako je DNA ESTROGEN, odhalující metabolismus estrogenu vhodný u žen v jejichž rodině se vyskytla onkologie, nebo u žen, které mají gynekologické potíže. DNA MIND ukazuje dispozice k neurodegenerativním poruchám, závislostem, kognitivnímu úpadku nebo poruchám nálad. DNA RESILIENCE odhaluje naši odolnost vůči stresu, schopnosti sebekontroly nebo sklony k úzkostem.

Nutrigenomika přináší úplně nové možnosti v oblasti péče o zdraví a prevence onemocnění. Jsou to unikátní možnosti, které byly ještě před pár lety nepředstavitelné a nedostupné jak technologicky, tak finančně. My v NATUROTECE považujeme možnost s nutrigenomickými testy pracovat za velkou příležitost, jak ovlivnit zdraví naše i našich klientů.

Testy si můžete objednat u některého z našich terapeutů.

Autor:
Lukáš Bulín

Dizajn bez názvu (27)

Disclaimer: Poskytnuté informace nemají sloužit jako náhrada odborného posouzení Vaším lékařem. Než začnete užívat jakýkoli doplněk stravy nebo provádět jakékoli změny ve stravování či cvičení, vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

8 položek celkem

Cena

3491989
13491989
Glycin by NATUROTEKA
599 Kč

Zlepšení spánku, usínání a regenerace Podpora jaterní detoxikace Podpora mozku a nervového systému Snížení stresu a napětí Tvorba kolagenu a svalové hmoty Snížení...

Kód: 243
6541 1 hlavni obrazekrerter
od 1 890 Kč

Potentní multivitamín, multiminerál, probiotikum, prebiotikum, antioxidant 75 účinných ingrediencí v jejich nejlépe biologicky dostupných formách 23 vitamínů a minerálů,...

Kód: 161/300
Multivitamin 120cps Web Mockup v2 Alpha 1500x (1)gbf
1 199 Kč

Vyvážená kombinace základních a nejvíce deficitních 14 vitamínů a 6 minerálů Neobsahuje rizikové složky Obal kapsle je vyrobený z neškodné nerozpustné vlákniny Plnivo kapsle...

Kód: 78
NAC by NATUROTEKA
349 Kč

Antioxidant Podpora jaterní detoxikace Podpora hormonálního a imunitního systému Podpora reprodukčních funkcí Snížení chronického zánětu Podpora mozku a nervového systému...

Kód: 249
CreateThumbnail (3)
1 200 Kč

5 esenciálních DNA a RNA nukleotidů  Guanin, cytosin, adenin, thymin a uracil

Kód: 164
914e35e4a22c5588e004312338b0adec
1 989 Kč

Olej z krillu nejvyšší kvality a vysoké koncentrace Zdroj omega 3, astaxantinu a acetylcholinu 590 mg na 1 kapsli Zpracováno metodou Flexitech, která zvyšuje navázání EPA a...

Kód: 180
Prolife 120 Mockup Alpha1920x1920 1500x
1 699 Kč

Bio Astaxanthin z řasy Haematococcus pluvialis Přírodní vitamín E ve všech svých formách, směs tokoferolů a tokotrienolů z palmy olejné Čistě rostlinné zdroje, vhodné pro...

Kód: 0011
x
759 Kč

Veganský vitamín D z lišejníku Vitamín K2 MK7 jako menachinon ve skvěle vstřebatelné 100% all-trans verzi 1 kapka = 1000 IU (25 μg) vitamínu D3 & 12μg vitamínu K2 MK7...

Kód: 170