Alergie, astma, ekzém versus autoimunity. Co s nimi?

V osmdesátých letech 20. století připadal na třídu základní školy snad jediný alergik. Dnes je výjimkou spíše člověk bez alergie. Co však zůstalo, je praxe, že s alergií se chodí na alergologii, s astmatem na plicní oddělení a s ekzémem na kožní. Autoimunitní nemoci, kterých dnes také velmi významně přibývá jsou řešeny výhradně kortikoidy a jsou považovány za nevyléčitelné. Každá z obtíží se léčí na úrovni potlačování symptomů a především zvlášť, přestože mají společného jmenovatele – IMUNITNÍ SYSTÉM.

My naturopaté a terapeuti klinické nutriční medicíny se vždy snažíme přistupovat k nemocem celostně a hledat příčiny jejich vzniku nebo zhoršení. Pojďme se tedy podívat na podstatné aspekty vzniku alergií nebo autoimunit.

Imunitní systém je velmi složitý, komplexní a provázaný celek. Jeho podstatnou částí jsou lymfocyty, kterým se nyní budeme věnovat. Lymfocyty jsou podtypem bílých krvinek a vytvářejí se z buněk, kterým říkáme pomocné CD4+ lymfocyty. Ty pak „dozrávají“ do dvou typů buněk, které označujeme jako Th1 a Th2. Lymfocyty Th1 a Th2 jsou nesmírně důležité pro správnou funkci našeho imunitního systému, mají odlišné funkce a zprostředkovávají různé typy imunitních reakcí. Při koordinování imunitních reakcí spolupracují. Jejich rovnováha je pak klíčová pro udržení zdravé (ani přehnané, ani nedostatečné) imunitní odpovědi.

Systém Lymfocytů Th1 zprostředkovává takzvanou buněčnou imunitu. Jak to dělá? Aktivuje buňky zvané cytotoxické lymfocyty a makrofágy, aby zničily buňky infikované vnitrobuněčnými patogeny, tedy viry a některými bakteriemi. Navíc produkuje takzvané cytokiny, molekuly které jsou jakýmsi dorozumívacím jazykem naší imunity a jejich přítomnost stimuluje další imunitní reakce orgnismu. Cytokiny ještě zvyšují aktivitu makrofágů a podporují ničení infikovaných buněk. Lymfocyty Th1 tvoří tedy první obrannou linii proti bakteriím a virům a regulují zánět, důležitou součást naší imunity.

Th2 Lymfocyty zprostředkovávají takzvanou protilátkovou imunitu. Jak? Aktivují buňky zvané B Lymfocyty a produkci protilátek neboli imunoglobulinů, které jsou důležité pro ochranu proti mimobuněčným (extracelulárním) patogenům, jako jsou některé bakterie, paraziti a alergeny. Také Th2 Lymfocyty produkují cytokiny, které zase stimulují tvorbu protilátek třídy IgE a aktivují eosinofily, důležité pro boj s parazity. Th2 Lymfocyty jsou tedy důležité pro alergické reakce a obranu proti mimobuněčným patogenům.

Do které z těchto dvou verzí lymfocyty dozrají, záleží na prostředí v našem organismu a na přítomnosti výše zmíněných signálních molekul, kterým říkáme cytokiny (interleukiny, interferony a další). 

Co se děje, když Th1 a Th2 systémy nejsou v rovnováze?  

Jelikož vznikají Lymfocyty Th1 i Th2 ze stejného typu buněk, dominance jednoho systému vede automaticky ke snížení aktivity toho druhého. Působí mezi nimi imunoregulační mechanismus jako u ramen váhy. Se zvýšeným množstvím lymfocytů Th2 se automaticky snižuje Th1 část imunity. Tedy ta, která bojuje proti virům, ale třeba i proti nádorovým buňkám. Objevuje se tedy vyšší náchylnost k virovým infekcím, častá nachlazení a podobně.

 TH1 a TH 2

 

Nemoci, které vycházejí z Th2 dominance, jsou velmi pestré a zdánlivě spolu vůbec nesouvisejí. Jedná se nejen o astma, alergie a atopický ekzém, ale třeba i o chronický únavový syndrom, dráždivý tračník, hemolytickou anémii, trombocytopenii, ale třeba i endometriózu či systémový lupus.

Nadměrná aktivita Th1 Lymfocytů, působí orgánově specifické autoimunitní potíže, např. revmatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu, Crohnovu nemoc, ulcerózní colitidu, diabetes I. typu, lupénku, alopecii, vitiligo nebo sarkoidózu.

Jak taková dysbalance nastane? 

Někteří autoři, například nutriční specialista Henry Osiecky, uvádí, že až 95 procent zdravotních problémů pochází ze střeva. Známý je v této souvislosti například syndrom zvýšené propustnosti střeva neboli Leaky gut syndrome.

My naturopaté a terapeuti klinické nutriční medicíny, stejně jako světoví funkční lékaři, s teorií propustného střeva pracujeme. Na našich konzultacích se právě na řešení tohoto problému zaměřujeme hned v první fázi. Pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si na našem blogu můj článek Trávení z pohledu funkční medicíny.

Zdravé střevo tvoří velmi efektivní bariéru mezi vnitřním a vnějším světem, která by měla být velmi selektivně propustná. Selektivně znamená, že zatímco některé látky propustit má, některé rozhodně nikoli, protože ty pak dráždí náš imunitní systém.

Mezi buňkami některých tkání, třeba mezi enterocyty ve střevě, fungují takzvané tight junctions neboli těsné spoje. Jde o speciální spojení buněk, které propouští pouze žádoucí molekuly a látky a mezi nimiž by nemělo proniknout nic, co do krevního oběhu nepatří. 

Naše současná životospráva, tedy přemíra stresu, toxinů, průmyslově zpracovaných potravin, polotovarů, barviv, konzervantů, sladidel, alkoholu nebo i nedostatek kvalitního spánku, vede často k jejich poškození. U některých jedinců poškozují střevní stěnu také látky obsažené v některých potravinách jako je lepek, casein, solaniny a lektiny z lilkovité zeleniny. Také nadužívání léků, kortikoidů, antibiotik nebo střevní dysbioza hrají důležitou roli. Přemnoží-li se totiž v našem trávicím traktu nežádoucí bakterie, vypouští toxické metabolity jako například Candidalysin přemnoženných kvasinek nebo LPS.

Také proto využíváme my naturopaté a terapeuti pokročilé testy funkční medicíny. Testujeme jak stav Vašeho mikrobiomu, schopnost štěpení potravin trávicími enzymy, přítomnost zánětu nebo přítomnost proteinu zonulinu typického u syndromu propustného střeva. V některých případech testujeme také potravinové senzitivity, intoleranci laktózy nebo celiakii.


 Proč je propustné střevo problém?

Nefungují-li tight junctions, dostávají se do krevního oběhu částice, které tam nemají co dělat. To vede vždy k aktivitě imunitního systému, který tyto částice vyhodnocuje. U citlivých jedinců může ale dojít až  k hyperstimulaci imunitního systému, zvýšení zánětlivosti a následné nerovnováze. Ta se pak vlivem mnoha okolností může přehoupnout do dominance Th2  nebo dominance Th1. 

Například infekce candidou povede spíše k podpoře Th2 dominance. Ovlivňujících faktorů je ale víc. Například také oxidační stres (kouření, stárnutí, nemoc, let letadlem, stres…) vede ke snížení vnitrobuněčného antioxidantu glutathionu a predisponuje organismus k Th2 reakci. 

Zajímavost, kterou si jako dlouholetý praktikující čínské medicíny, neodpustím:-). Je až neuvěřitelné, že podle čínské medicíny staré několik tisíc let, patří ekzém a astma do problematiky tlustého střeva, byť o existenci imunitní rovnováhy neměli v tehdejší době ani tušení.

Řešení propustného střeva

Základem terapie všech autoimunitních potíží stejně jako alergií, astmatu i ekzémů, je obnovení integrity střevní sliznice, obnovení funkce celého gastrointestinálního traktu, podpora zdravého mikrobiomu, snížení zánětlivosti a následná modulace imunitního systému. 

Slouží k tomu celá řada nutričních protokolů, z nichž nejznámější jsou 5R protokol, GAPS či autoimunitní protokoly dle Dr. Sarah Ballantyne, Dr. Amy Mayers či protokol dle Dr. Terry Wahls. Všechny vycházejí do určité míry z paleo stravování a v různě přísných formách jsou postaveny na období eliminace všech potenciálně dráždivých potravin tak, aby se obnovila porušená střevní sliznice a následně „zklidnil“ imunitní systém. Pak následuje jejich postupné znovuzařazování a pečlivé sledování reakcí a díky tomu vytvoření vlastního stravovacího systému. Cílem není trvalá eliminace, ale nalezení dlouhodobě udržitelného stravování podle reakcí vlastního těla. Reakce imunitního systému se postupem času zmírňují. Takže i když na první pokus o zařazení eliminované potraviny zhorší symptomy a vzbudí reakci, zopakování za pár týdnů může imunitní systém již akceptovat. 

V některých případech strategie znovuzařazení problematických potravin ale neplatí. Například v případě úplné intolerance laktózy, což je geneticky daná neschopnost těla vytvářet enzym laktáza, který tento mléčný cukr štěpí. Nebo v případě celiakie, kdy je znovuzařazení lepku nemožné. Také testy potvrzující intoleranci laktózy nebo genetické dispozice k celiakii samozřejmě u svých klientů běžně testujeme.

Jak nastolit rovnováhu Th1 a Th2?

Řešení propustného střeva jsme si vysvětlili. Úkolem naturopata či terapeuta je ale dále také vyladit nerovnováhu systému Th1 a Th2 a odstranit dominance některého z nich.

Nevhodná stimulace běžně dostupnými bylinkami nebo doplňky stravy, je vždy velkým rizikem. Různé imunitní byliny a suplementy totiž působí na různé imunitní složky a při jejich nevhodném nasazení může dojít ke stimulaci již přestimulované imunitní části, a tedy ke zhoršení zdraví. 

Například známe beta‑glukan získaný z houby trsnatce, který snižuje aktivaci B buněk (Th2) a posiluje pomocné T‑buňky (Th1), čehož se dá využít při problémech s Th2 dominancí. Další známá čínská houba Cordyceps bude také podporovat Th1 imunitní odpověď, ale přes úplně jiný mechanismus. Užívat dlouhodobě například echinaceu může stimulovat osu Th1 a zhoršit projevy autoimunity.

A takto lze pokračovat u celé škály bylin a jiných suplementů. Důležitý je třeba vitamin D, který je takzvaným imunomodulátorem a dokáže systém Th1 a Th2 harmonizovat. I proto je jeho nedostatek velmi rizikový a může působit přehnané reakce imunitního systému. Více o důležitosti vitaminu D si můžete přečíst v mém článku Mám suplementovat vitamín D? na našem blogu. Zajímavý je také vitamin E, který dle dávky může působit oběma směry. 

Lidé se často vyděsí, když s nimi terapeut hovoří o „autoimunitním stravování“. Po skončení eliminační fáze už ale mnozí nechtějí zařazovat vysazené potraviny zpět do jídelníčku. Cítí se totiž dobře. Pozornost samozřejmě není soustředěna jen na stravu, ale i na práci s toxickým zatížením, virovou zátěží a celkovým životním stylem a psychikou. 

Protože práce s imunitním systémem vyžaduje odborné znalosti, doporučujeme si v případě potřeby domluvit konzultaci s některým z našich terapeutů.

Autor:
Lukáš Bulín

Dizajn bez názvu (27)

Disclaimer: Poskytnuté informace nemají sloužit jako náhrada odborného posouzení Vaším lékařem. Než začnete užívat jakýkoli doplněk stravy nebo provádět jakékoli změny ve stravování či cvičení, vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. 

16 položek celkem

Cena

2791989
12791989
SugaVida Website Digestif Mix Pack Image
749 Kč

Zvyšuje tvorbu vlastních trávicích enzymů Zmírňuje zácpu Snižuje plynatost a nadýmání Zmírňuje příznaky IBS (syndrom dráždivého střeva) Pomáhá při refluxu a pálení žáhy...

Kód: 75
Berberin od Enzymedica - 60 kapslí
599 Kč

Berberin HCL z plodu dřišťálu (Berberis aristata) standardizovaný na 95% Získáván eco-friendly z udržitelných zdrojů Bez GMO, lepku, sóji, laktózy, caseinu, plnidel, barviv,...

Kód: 177
1042762871 max
899 Kč

10 prospěšných kmenů, 70 mld. CFU (Colony Forming Unit) Přidaná prebiotika ve formě fruktooligosacharidů Patentovaná kapsle DRcaps®  s prodlouženým rozpadem k ochraně...

Kód: 90
coriolus detail s razitkem 2.761696527
689 Kč

Extrakt v optimální koncentraci 40% polysacharidů Z plodnic hub z ekologicky čisté oblasti Číny Každá šarže testována v německé nezávislé laboratoři Agrolab Bez pomocných...

Kód: 39
Glutamiini jauhe 250 g 700x
279 Kč

100% L-glutamin získaný fermentací, nikoli syntetický Podporuje regeneraci střevních buněk a imunitní systém Podílí se na tvorbě svalů, chrání svalovou hmotu Zvyšuje...

Kód: 99
6541 1 hlavni obrazekrerter
od 1 890 Kč

Potentní multivitamín, multiminerál, probiotikum, prebiotikum, antioxidant 75 účinných ingrediencí v jejich nejlépe biologicky dostupných formách 23 vitamínů a minerálů,...

Kód: 161/300
BEEF BONE BROTH (front) jpg white backg.1
Novinka
1 489 Kč

Rychlá a výživná potravina Prémiová kvalita a vysoce biologicky dostupný protein 100% prášek z kostního vývaru z hovězího dobytka z volného chovu z Švédska (BIO) Laboratorně...

Kód: 126
Witamina C liposomalna 500 mg 60 kaps Dr Mercola
499 Kč

500 mg vitamínu C v lipozomální formě pro postupné vstřebávání v jedné kapsli V kapsli s fosfolipidy pro ochranu sliznice trávicího traktu Analyzováno nezávislou laboratoří...

Kód: 93
Multivitamin 120cps Web Mockup v2 Alpha 1500x (1)gbf
1 199 Kč

Vyvážená kombinace základních a nejvíce deficitních 14 vitamínů a 6 minerálů Neobsahuje rizikové složky Obal kapsle je vyrobený z neškodné nerozpustné vlákniny Plnivo kapsle...

Kód: 78
CreateThumbnail (3)
1 200 Kč

5 esenciálních DNA a RNA nukleotidů  Guanin, cytosin, adenin, thymin a uracil

Kód: 164
914e35e4a22c5588e004312338b0adec
1 989 Kč

Olej z krillu nejvyšší kvality a vysoké koncentrace Zdroj omega 3, astaxantinu a acetylcholinu 590 mg na 1 kapsli Zpracováno metodou Flexitech, která zvyšuje navázání EPA a...

Kód: 180
Jilm červený
449 Kč

Extrakt z kůry Jilmu červeného  Pro podporu normální funkce trávicího traktu Bez přídatných látek, sladidel, cukru, škrobu, soli, sóji, kukuřice, pšenice, lepku, kvasnic,...

Kód: 108
Naturtreu Bodenschatz Selen Tropfen Titelbild (1)gretg
598 Kč

Přírodní bioaktivní selen pro imunitní systém, štítnou žlázu, kůži a vlasy Přírodní sladká chuť  Snadné užívání díky formě kapek Zásoba 1000 kapek na 500 dní Bez...

Kód: 167
Silné trávicí enzymy od Puhdistamo - 60 kapslí
799 Kč

Silná, účinná a kvalitní kombinace 12 trávicích enzymů rostlinného původu Amyláza, proteáza, glukoamyláza, lipáza, laktáza, alfa-galaktosidáza, celuláza, maltáza, invertáza,...

Kód: 102
Tripla zinek s vitaminem C od Puhdistamo - 120 kapslí
499 Kč

Organicky/chelátově vázaný zinek ve třech formách: pikolinát, bisglycinát a monomethionin Vitamin C, citrusové bioflavonoidy, volné aminokyseliny a vitamín B6  v aktivní...

Kód: 81
x
759 Kč

Veganský vitamín D z lišejníku Vitamín K2 MK7 jako menachinon ve skvěle vstřebatelné 100% all-trans verzi 1 kapka = 1000 IU (25 μg) vitamínu D3 & 12μg vitamínu K2 MK7...

Kód: 170